Vad är AstroNumerologi?


Numerologi

Numerologi är siffror och den information som de kommer med kopplade till dig som person. För att kunna göra ett numeroskop (en numerologisk karta) behöver jag veta födelsenamnet. Förnamn, mellannamn och efternamn i orginalstavning. Plus födelsedatum: år, månad och dag.


Varje bokstav, A-Ö, representerar en siffra 1-9. Detta är grunden till att få fram informationen som beskriver livet, dig, dina betéenden. Cykler och perioder genom livet. Talanger, gåvor, utmaningar och hur du fungerar med andra. Och en mängd mer information.


Siffrorna ger mig energi, inspiration, kraft och givetvis en stor portion information. Därför använder jag numerologins som mitt huvudverktyg.

Den numerologiska kartan räknar jag för hand.


Astrologi

Astrologi kan enkelt beskrivas som planeter och himlakroppar i olika konstelationer. Hur dessa planeter och himlakroppar stod i ditt födelseögonblick ger information om dig och livet. Precis som numerologin. Det som skiljer är att med astrologi kan man titta djupare.


För att kunna göra ett födelsehoroskop behövs födelsedatum, födelsetid och födelseort.


Astrologin är utmärkt att bland annat använda som fördjupningsverktyg vid livskriser och vid cykliska skeenden som gör att du ställer dig frågan: Varför händer detta mig nu igen?

Astrologisk karta (Födelsehoroskop)

Numerologisk karta

(Numeroskop)

(Kartorna visar till en uppdiktad person)

Vad är AstroNumerologi?

AstroNumerologi är ett kombinationsverktyg av astrologi och numerologi. Förutom att kombinera dessa verktyg räknar jag och avläser både enkeltal, dubbeltal och trippeltal i numeroskopet. Detta ger en mer exakt och individuellt riktad information till dig som klient. Det finns många som har t. ex. en 7 i sin karta (numeroskop), men den intressanta och exakta informationen om dig finns i var 7 kommer ifrån. Kommer den från 16, 70 eller 115? Det är det som avgör din unikhet och individualitet som person. P.g.a. att jag räknar och avläser alla kombinationer använder jag ett uträkningssystem där jag utgår från den "nya" frekvenserna och det ger ett högre avkodningsresultat.


I mitt arbete använder jag numerologin till ca 90-95% och astrologin i de kvarvarande procenten. På så vis garanteras informationen för dig som klient. Under en läsning/vägledning lyfts aktuell information upp, vi samtalar och tittar närmare på det som är aktuell för dig här och nu, samt sådan information som kan ge dig nycklar och tips, bekräftelse och förståelse. Du som klient är fri att lyfta och fråga kring det som du önskar få svar på. Min uppgift som AstroNumerolog är att avkoda informationen i dina kartor och förmedla den till dig.