Om mig

Mina kompetenser

Diplomerad Art Neuro Terapeut

Diplomerad Kraftcoach

Diplomerad Pathfinder Guide, AstroNumerolog

Pedagogisk utbildning

Stillhetstränare


Kunskap, Visdom och Erfarenhet

Som yrkesutbildad AstroNumerolog har jag en utbildning på 1,5 år fördelad både på teori och praktik. Numerologins och Astrologins psykologisk aspekter och betydelse är grunden till min AstroNumerologiska gärning.

Jag har varit yrkesverksam som AstroNumerolog sedan 2013. År som har innehållit många klientmöten. Vilka alla visar och bekräftar att numerologi och astrologi är levande verktyg som kommer med färsk information vid varje möte.


Jag jobbar under 100% tystnadsplikt och förtrolighet.