Stillhetsträning

Stillhetsträning


ENERGI • FREKVENSER • STILLHET


Stillhetsträning är ett annat ord för meditation. Ordet meditation har sitt ursprung i latin,"meditare" där betydelsen är "att föra mot mitten, mot centrum". Genom att regelbundet träna stillhet kommer du närmare ditt eget centrum och tillåter att denna mittpunkt att expandera. Det skapar förutsättningar till ett större lugn och ökad harmoni i ditt liv.

Genom att stillhetsträna uppnår du


  • En tillvaro med minskad stress.
  • Ett välbefinnande i kropp, sinnen och intellekt.
  • En bättre och djupare sömn.
  • En ökad närvaro i Nuet.
  • Medvetandeexpansion, personlig och spirituell utveckling.

MM-Meditation

(Medvetandeexpanderande Musik Meditation)


Meditatonstekniken jag använder vid Stillhetsträning är Medvetandehöjande Musikmeditation (MM-Meditation). Denna teknik bygger på musik och energi. Vilken ger en trygg atmosfär och de kvantfysiska förutsättningarna till att var och en av deltagarna får det utbyte som den är i behov av där och då. Genom att meditera med denna teknik kan du effektivt förändra mönster, illusioner och rädslor som inte är gynnsamman för dig.

Ett effektivt sätt att utvecklas från rädslor, illusioner till styrkor och gåvor. Till TilliT, harmoni och balans i livet.

Energi


Atmosfären som omsluter deltagargruppen ger möjlighet att slappna av från vardagens stress och prestation. Den skapar ett lugn och en trygghet där varje deltagare kan söka sin stillhet och tillåta sig själv att uppleva Nuet.

Frekvenser


Frekvenserna från musiken och dess tonvibration formar upplevelsen för deltagaren. Den söker sig in i den enskildes system och skapar balans och harmoni.

Stillhet


Begreppet stillhet ger beskrivningen av det fokus som skapas under MM-Meditation. Ett fokus där deltagaren är ett med sin upplevelse, i flödet av Nuet.

I stillheten expanderar även balansen, möjligheten till fokusskifte och ett ökat välmående med mindre stress som deltagaren kan ta med ut i vardagen.